Regulamin sklepu Green Pharm

 • Właścicielem sklepu internetowego Green Pharm jest firma BML s.c. 81-041 Gdynia, ul. Chylońska 135/12 NIP 9581711321 REGON 387284977
 • Zamówienia w sklepie można dokonywać za pośrednictwem:
 • Strony internetowej greenpharm.pl
 • E-maila biuro@greenpharm.pl
 • Niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i zobowiązuje kupującego do płatności
 • Kupujący ma możliwość opłacenia zamówienia:
 • Za pomocą przelewu elektronicznego
 • Za pomocą przelewu tradycyjnego
 • Przekazując należność kurierowi w momencie otrzymania zamówienia
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest przyjęcie płatności za zakupiony towar w przypadku wybrania opcji „płatność przedpłatą” lub złożenie zamówienia w przypadku wybrania opcji „płatność za pobraniem”
 • Zamówienie w sklepie można składać 24h/dobę przez cały rok
 • Złożone zamówienia będą rozpatrywane najpóźniej następnego dnia roboczego
 • Nieopłacone lub niepotwierdzone zamówienia nie zostaną zrealizowane.
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest:
 • Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności sklepu Green Pharm
 • Oświadczenie o znajomości i świadomej akceptacji niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania
 • W przypadku braku części towaru w magazynie sklepu, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia, a forma jego realizacji zostanie wybrana przez klienta. W takim przypadku klient może:
 • Zdecydować się na częściową realizację zamówienia
 • Wydłużyć czas oczekiwania do momentu uzupełnienia stanu magazynowego
 • Anulować w całości zamówienie
 • Klient może wycofać w całości złożone zamówienie do momentunadania przesyłki doręczycielowi
 • Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT
 • Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 1-2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto firmy Green Pharm w przypadku „płatności przedpłatą” lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku „płatności za pobraniem”
 • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia
 • W przypadku braku wpłaty po upływie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje w całości anulowane
 • Firma Green Pharm nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, wynikających z przyczyn niezależnych od Green Pharm
 • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Zwracany towar musi zostać odesłany przez klienta w stanie nienaruszonym, co dotyczy również oryginalnego opakowania

W przypadku naruszenia opakowania lub zawartości, firma Green Pharm nie zwraca klientowi należności za produkt

Warunkiem rozpatrzenia zwrotów jest dołączenie oryginału paragonu

Zwrotów należy dokonać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej

W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania produktu firmie Green Pharm ponosi konsument

 • Przy odbiorze przesyłki klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności podmiotu doręczającego jej stanu, a w momencie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy upewnić się czy zawartość nie została naruszona. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz spisać przy doręczycielu protokół reklamacyjny.
 • Jeśli po otrzymaniu przesyłki konsument stwierdzi wadliwość zakupionego towaru, powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą Green Pharm mailowo lub telefonicznie i odesłać go na adres firmy.
 • Firma Green Pharm rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych i w przypadku stwierdzenia podstaw,zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na nowy oraz pokryć koszt odesłania przesyłki przez klienta. Jeśli wymiana towaru na nowy jest niemożliwa ze względu na brak towaru w stanie magazynowym sklepu firma Green Pharm zwraca jego równowartość lub wymianę na inny dostępny produkt.
 • Jeśli przesyłka z przyczyn zależnych od klienta wróci do firmy Green Pharm, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki, zarówno zwrotnej do firmy, jak i związanych z ponownym jej odesłaniem w wysokości po …zł każda.
 • Firma Green Pharm nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem
 • Firma Green Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy przewoźników
 • Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
 • Green Pharm zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych”. W związku z powyższym konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywaniu. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się tutaj:…
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczane na stronie są własnością Green Pharm i nie mogą być odtwarzane, kopiowane, przechowywane i przetwarzane przez media bez zgody właściciela zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 • Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODOw celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODOna przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).
 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODOAdministrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest BML S.C. 81-068 Gdynia, ul. Wiejska 7/57 NIP 9581711321 REGON 387284977
 • Inspektorem Ochrony Danych są Łukasz Mroczkowski, Bartosz Klas i Mirosław Klas, dane kontaktowe: biuro@greenpharm.pl
 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy zapewniające obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, integrowaniem zamówień z Allegro, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe.
 • Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza je niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

Polityka plików cookies

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę dokonywanych zakupów w naszym sklepie informujemy, że dla poprawnego jego działania wykorzystywane są pliki cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.
 • W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
 • Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na obsługę plików cookies, możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących tych plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.
Shopping Cart